Kazık Boruları

İskelelerde Kullanılan Kazık Boruları
İskeleler genellikle eğimli deniz tabanı olan yerlerde, uygun derinliğe sahip noktalarda inşa edilir. Kazık iskeleler ayrıca liman girişlerinde gemilere yön vermek amacıyla da kullanılabilir.

Dalgakıranlar
Dalga etkilerini azaltmak suretiyle gemilerin limana güvenle demirlemesini sağlamak ve kıyı erozyonunu engellemek amacıyla inşa edilen yapılardır. Yapay limanlarda kullanıldığı gibi doğal limanlarda da uygulanabilir.

Rıhtım Duvarları Yapımında Kullanılan Kazık Boruları
Rıhtım yapıları boru kazık üzerinde açık, döşeme şeklinde imal edilebilirler.

Kalite Odaklı Boru Üretimi

Uzman Mühendislik

Zamanında Teslimat